BDT@ENERGYCONCEPT.SK   |   TEL:  00421 905 525044,   00421 905 797 509
meranie vzduchovej priepustnosti budov
Úvod >> Účel BDT

Účel BDT

Účelom merania je lokalizovať chybné miesta stavebnej konštrukcie, preukázať navrhované hodnoty n50 (miera výmeny vzduchu znamená, že sa vymení celý objem vzduchu v objekte jeden krát za hodinu, pri rozdiele tlakov 50 Pa),  meranie je možné použiť pre existujúce, nové a rekonštruované budovy.

Hodnoty n50 optimalizované pre energeticky efektívne budovy sú:

  • nízkoenergetické domy :    n50 ≤ 1,0 h-1
  • pasívne domy :                      n50 ≤ 0,6 h-1

Výsledkom merania je presná lokalizácia chybných miest obalového plášťa.

VZDUCHOTESNOSŤ BUDOVY VPLÝVA NA:

  • zníženie spotreby energie na vykurovanie,
  • ochranu pred poškodením budovy vplyvom kondenzácie vodných pár v konštrukcii,
  • optimalizáciu a využitie parametrov vetracieho zariadenia,
  • dobrú zvukotesnosť,
  • ochranu pred vstupom škodlivých substancií a látok do interiéru,
  • dokonalejšiu protipožiarnu ochranu a ochranu pred vnikaním dymu,
  • udržiavanie požadovanej kvality vzduchuv interiéri,
  • komfortnejší životný štýl a vysoký štandard bývania.
Kontaktujte nás