BDT@ENERGYCONCEPT.SK   |   TEL:  00421 905 525044,   00421 905 797 509
meranie vzduchovej priepustnosti budov
Úvod >> Prečo je potrebné mať vzduchotesný dom?

Prečo je potrebné mať vzduchotesný dom?

Prečo je potrebné mať vzduchotesný dom?

Vzduchová priepustnosť obálky budovy vplýva na :

  • tepelnú stratu infiltráciou a teda na potrebu tepla na vykurovanie
  • kondenzáciu vodných pár v konštrukcii
  • optimalizáciu a využitie parametrov vetracieho zariadenia
  • zníženie hlukovej záťaže interiéru
  • vstup škodlivých substancií a látok do interiéru
  • protipožiarnu ochranu a ochranu pred vnikaním dymu
  • požadovanú kvalitu vzduchu v interiéri
Kontaktujte nás