BDT@ENERGYCONCEPT.SK   |   TEL:  00421 905 525044,   00421 905 797 509
meranie vzduchovej priepustnosti budov
Úvod >> Kedy robiť BlowerDoor test ?

Kedy robiť BlowerDoor test ?

Meranie sa vykonáva ihneď po uzatvorení obálky budovy, teda najčastejšie po inštalácii okien a dverí.

V prípade murovaných stavieb je vzduchotesná rovina tvorená vnútornou omietkou a BlowerDoor test sa obvykle vykonáva až po nanesení aspoň hrubých vnútorných omietkach.

V prípade montovaných drevených stavieb tvorí vzduchotesnú rovinu obvykle OSB doska s prelepenými stykmi, alebo samostatná fólia, ktorá ma častokrát aj funciu parozábrany. Meranie sa vykonáva tak pre jestvujúce stavby ako i novostavby v patričnom štádiu rozostavanosti.

PRÍPRAVA NA BDT

Ak sa budova sa meria v stave používania, príprava na meranie je nasledovná:
–  utesniť prívodné a odvodové ventily, odpadové potrubie (sifóny) napustiť vodou alebo utesniť, neutesňovať čistiaci otvor komína, ovládanie vonkajších roliet, kľúčové dierky prelepiť, vypnúť digestor, komín ponechať otvorený (komínovú klapku uzavrieť). vnútorné dvere musia byť otvorené.

Ak sa budova sa meria pred uvedením do prevádzky, príprava na meranie je nasledovná:
– otvory, ktoré sa dajú nastaviť je nutné uzavrieť, ostatné sa utesnia,
– okrajové podmienky pre tento typ merania nie sú predpísané, pretože postupujeme až po dosiahnutie požadovanej hodnoty.

Kontaktujte nás