BDT@ENERGYCONCEPT.SK   |   TEL:  00421 905 525044,   00421 905 797 509
meranie vzduchovej priepustnosti budov
Úvod >> Čo je to vzduchotesná rovina a čo ju tvorí ?

Čo je to vzduchotesná rovina a čo ju tvorí ?

Vzduchotesná rovina má zamedziť prestupu vzduchu z interiéru cez konštrukciu do exteriéru, a naopak.

Rôzne poveternostné podmienky v exteriéri spôsobujú výmenu vzduchu medzi interiérom a exteriérom. Napr. v zimnom období je teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom 30°K (Kelvinov), v interiéri je +20°C a v exteriéri je -10°C, dochádza k prúdeniu teplého vzduchu z interiéru do chladného prostredia exteriéru.

Preto, keď budova nie je vzduchotesná, dochádza k významným únikom tepla a nárastu nákladov na vykurovanie.

Čo tvorí vzduchotesnú rovinu ?

V prípade murovaných stavieb je vzduchotesná rovina tvorená vnútornou omietkou a BlowerDoor test sa obvykle vykonáva až po nanesení aspoň hrubých vnútorných omietkach.

V prípade montovaných drevených stavieb tvorí vzduchotesnú rovinu obvykle OSB doska s prelepenými stykmi, alebo samostatná fólia, ktorá ma častokrát aj funciu parozábrany.

Kontaktujte nás