BDT@ENERGYCONCEPT.SK   |   TEL:  00421 905 525044,   00421 905 797 509
meranie vzduchovej priepustnosti budov
Úvod >> Časté otázky

Časté otázky

Dostatočnou hrúbkou izolácie energetickej obálky budovy a kvalitnými výplňami otvorov budovy je tepelná strata prechodom tepla znížená na projektovanú hodnotu. Významný vplyv na celkovú hodnotu tepelnej […]

Vzduchotesný dom neznamená, že by mohlo dôjsť k vyčerpaniu kyslíka v interiéri. Dôležité je však vedieť, že ak v interiéri stúpne koncentrácia kysličníka uhličitého CO2, […]

Stupeň vzduchotesnosti priamo ovplyvňuje náklady na vykurovanie. Čím tesnejšia je konštrukcia, tým menej tepla z domu uniká a o to nižšie sú náklady na vykurovanie. […]

Vzduchotesná rovina má zamedziť prestupu vzduchu z interiéru cez konštrukciu do exteriéru, a naopak. Rôzne poveternostné podmienky v exteriéri spôsobujú výmenu vzduchu medzi interiérom a […]

Hodnota n50 udáva, koľkokrát sa za hodinu  vymení objem vnútorného vzduchu meraného objektu  pri tlakovom rozdiele 50 Pa (Pascalov). Tlakový rozdiel 50 Pa predstavuje tlak […]

Prečo je potrebné mať vzduchotesný dom? Vzduchová priepustnosť obálky budovy vplýva na : tepelnú stratu infiltráciou a teda na potrebu tepla na vykurovanie kondenzáciu vodných […]

Potrebujem riadené vetranie? Riadené vetranie s rekuperáciou, teda spätným získavaním tepla z odvádzaného vzduchu, je nevyhnutnou súčasťou konceptu pasívneho domu. Zabezpečuje trvalý prísun čerstvého vzduchu pre potrebnú […]

Kontaktujte nás