BDT@ENERGYCONCEPT.SK   |   TEL:  00421 905 525044,   00421 905 797 509
meranie vzduchovej priepustnosti budov
Úvod >> Meranie BDT vo výškovej budove

Meranie BDT vo výškovej budove

Administratívne budovy trpia mnohými nedostatkami. Jedným z nich je aj nedostatočná vzduchotesnosť, s čím sú spojené viaceré problémy. Výsledok merania v administratívnej budove  je n50= 4,7 /h.

V budove sme po preukázaní problematických miest navrhli opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Kontaktujte nás